VYHOTOVÍM PRO VÁS

Průkaz energetické náročnosti budovy

nebo také energetický štítek budovy (PENB), slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti, podobně jako je tomu u domácích spotřebičů.

Ing. Petr Slunečko

energetický expert v oblasti provádění průkazů energetické náročnosti budov a tepelně technických vlastností objektů.

Ve stavebnictví se pohybuji od 1995 od letních brigád v průběhu studia, přes stavbyvedoucího, hlavního stavbyvedoucího, manažera stavebních projektů. 

V dnešní době provádím technický dozor staveb pro soukromé investory tak i pro státní správu a energetického experta v oblasti provádění PENB, projekty pro dotace Nová zelená úsporám, výpočty tepelně technických vlastností konstrukcí, optimalizace tepelně technických vlastností objektů.

tel.: 775 908 087, email: pslunecko@seznam.cz

Kdy potřebujete 
​průkaz energetické náročnosti?

Energetický štítek potřebujete předložit v případě novostavby, rekonstrukce nemovitosti,
nebo také při prodeji a pronájmu.

Novostavby a rekonstrukce

Pro novostavby platí povinnost předložit průkaz energetické náročnosti budov při žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby.

PENB tedy v tomto případě musí být součástí projektové dokumentace.

Stejná povinnost platí pro rekonstrukce objektů a to při změně více než 25% obálky budovy - větší změna dokončené budovy.

 Prodej a pronájem objektu

Podle novely zákona 406/2000 Sb. je vlastník nemovitosti povinen nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji nebo pronájmu objektu - od 1.1.2016 platí tato povinnost i u pronájmu bytu.

Průkaz nebo jeho ověřenou kopii je povinen předložit kupujícímu budovy při podpisu kupní smlouvy.

Administrativní budovy

Průkaz energetické náročnosti musí být taktéž zpracován pro budovy užívané orgánem veřejné moci nad 250 m2 podlahové plochy.

Dále také pro bytové a administrativní budovy nad 1500 m2. Od 1.1.2017 nad 1000 m2 a od 1.1.2019 pro méně než 1000 m2 podlahové plochy.

Kdy nepotřebujete 
průkaz energetické náročnosti?

u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50m2, u budov, které jsou kulturní památkou nebo jsou v památkové rezervaci, 
u budov užívaných jako místa bohoslužeb nebo pro náboženské účely, u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jenom část roku a
jejichž odhadované spotřeba energie je nižší než 25% spotřeby energie, ke které by došlo při celoročním užívání a také 

u průmyslových a dílenských provozů se spotřebou energie do 700GJ za rok

K čemu je energetický štítek?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti.

Povinnosti stavebníků a vlastníků budov vypracovat PENB vyplívá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Od 1.7.2015 došlo k úpravě vyhláškou č. 103/2015, která upravuje některé podmínky pro zpracování průkazu energetické náročnosti.

Průkaz energetické náročnosti platí 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.

PENB může vypracovat pouze energetický specialista, který je oprávněn Ministerstvem ke zpracování průkazu.

Další podrobné informace naleznete v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve vyhlášce č. 78/2013 o energetické náročnosti budov

Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. 

V případě, že žádáte o dotaci Nová zelená úsporám, budete potřebovat zpracovat odborný posudek
jehož součástí je také průkaz energetické náročnosti budovy v rámci dokumentace dle požadavku dotačního programu.

Více informací naleznete na www.novazelenausporam.cz

Zpracuji pro vás PENB

Jsem osobou oprávněnou vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů pod číslem 0745

Zpracování průkazu energetické náročnosti provádím hlavně ve Zlínském kraji pro firmy a jednotlivce z obcí a měst jako je Uherské Hradiště, Uherský Brod, Napajedla, Staré Město, Kunovice, Luhačovice, Otrokovice, Malenovice, Buchlovice, Uh. Ostroh, Hluk a další.

Volejte na telefon: 775 908 087

nebo pište na pslunecko@seznam.cz

Certifikace

  • od roku 2008 vlastním OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI autorizovaný inženýr v oboru  pozemní stavby
  • od 30.9.2008 - Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnosti KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
  • od 30.9.2009 jsem osobou oprávněnou VYPRACOVÁVAT PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů pod číslem 0745
  • od 4.6.2015 jsem absolvoval školení NZÚ 2015, číslo osvědčení 201501243